LogoTop


THÔNG TIN VỀ DỊCH VỤ VÀ NGÀNH HẢI QUAN

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

  Thủ tục Hải Quan

    Dịch vụ khai báo hải quan hàng xuất nhập gồm hàng nguyên container, hàng lẻ các mặt hàng như gỗ, quần áo, vải, móc áo, trang trí hội thất, nhựa, máy móc.....

 

>>>


 

 
 

Hải quan thu thuế xuất nhập khẩu qua ngân hàng

   Tổng cục hải quan và Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vừa phối hợp triển khai dịch vụ thu thuế xuất nhập khẩu dành cho khách hàng doanh nghiệp, nhằm giảm thời gian nộp thuế và đẩy nhanh tiến độ thông quan...

 

>>>


 

 
 

Nhiều thắc mắc về thủ tục hải quan

 Dịch vụ khai báo hải quan hàng xuất nhập gồm hàng nguyên container, hàng lẻ các mặt hàng như gỗ, quần áo, vải, móc áo, trang trí hội thất, nhựa, máy móc......

 

>>>


 

 
 

Ngành hải quan chưa quan tâm phòng chống nạn nhũng nhiễu

 Dịch vụ khai báo hải quan hàng xuất nhập gồm hàng nguyên container, hàng lẻ các mặt hàng như gỗ, quần áo, vải, móc áo, trang trí hội thất, nhựa, máy móc

 

>>>


 

 
 

Ứng dụng kỹ thuật trong ngành hải quan

 Dịch vụ khai báo hải quan hàng xuất nhập gồm hàng nguyên container, hàng lẻ các mặt hàng như gỗ, quần áo, vải, móc áo, trang trí hội thất, nhựa, máy móc

 

>>>


 

 
 

Xây dựng ngành hải quan trong sạch, chuyên nghiệp

 Dịch vụ khai báo hải quan hàng xuất nhập gồm hàng nguyên container, hàng lẻ các mặt hàng như gỗ, quần áo, vải, móc áo, trang trí hội thất, nhựa, máy móc

 

 

>>>

 

 


 

 

 

 

 


Copyright © 2015 SGTC No.1